Google спира използването на Dmoz !

Google съобщи в блога си, че той никога повече няма да използва Dmoz публикации. След това в момента е от съществено значение администраторите на уебсайтове да дават най-популярните метаизображения.

Google преди това е взел елемент парче от три места:

Същността на страницата

Метаизображението

Публикации в DMOZ

Веществото на страницата е най-доброто решение за изходните битове на заявката, тъй като веществото, извадено от страниците, обикновено е уместно. Понякога, макар и възможно, субстанцията може да не е най-добрият извор на малко. Например, когато някой сканира за дистрибуторска организация за своята книга, подходящите целеви страници в изходния набор могат да съдържат само няколко снимки, изобразяващи организациите и лого, а може би и няколко връзки, никоя от които не е особено полезна за вторични суровини.

При невъзможността тази субстанция да не работи, парчето е взето от мета-портрета, който трябва да изобразява страницата в няколко думи. При изключителния шанс, че има много малко съдържание и липса на мета изобразяване, малко е взето от Dmoz.

Сега, когато DMOZ е затворен, престанахме да използваме публикациите му за скъсване, така че е много по-важно администраторите на уеб сайтове да дадат страхотни метаданни, ако добавянето на повече вещества към страницата е невъзможно.