Списък със 102 директории за добавяне на линк

В мрежата съществуват няколко вида директории. За добавяне на сайтове, обяви, статии. Чрез тези директории всеки може да полуляризира сайта си. За да бъде видим за потенциални клиенти и търсачкте трябва да добавите URL на сайта Ви. Това е списък със 102 директории с добър TF и CF. PR Гугъл го махна вече, но за всеки случай съм Ви го сложил да го видите. Останалото предполагам, че го знаете след като четете това и сте го намерили в мрежата. Успех !