Линк билдинг

Как се изгражда правилен линк билдинг?

По какъв начин търсачките приписват стойност на дадените връзки? За да отговорим на този въпрос, ние трябва да да проучим отделните елементи на дадената връзка и по този начин да разгледаме как търсачките оценяват тези елементи. Собствените показатели, които търсачките използват не можем да разберем напълно, но чрез анализа на връзките, практическите тестове и дългогодишен опит, ние можем да извлечем интелигентни предположения, които са много близко до критериите на  търсещите машини. Ние Ви предоставяме списък на важни фактори, които заслужават вашето внимание. Всички тези сигнали и редица други се разглеждат от професионалистите на Google SEO European Agency при измерването профила на връзките на даденият сайт. Вие можете да се насладите на по-нататъшното проучване на блога на Moz. Можете да прочетете много подробно за оценките на търсачките за дадена връзка.

Линк билдинг

Цена за линкбилдинг от 299 лв.

Линк билдинга е основна променлива за позициониране “OffPage”, използвана чрез уеб роботи. Линковете остават най-важното външно знаме за класацията на Google. При всички случай няколко връзки са по-добри от други.

Качество на даден линк:

Ботовете  ще проверяват всяка от връзките  (включително и тези които са nofollow ).  Dofollow  линковете придават по-голяма тежест. За тях се се взема предвид DR на даден сайт. При тях търсещата машина гледа къде и как са позиционирани и дали имат връзка с темата където са публикувани. Подари тази причина DoFollow линковете са толкова важни и за това с тях трябва много да се внимава!

Брой линкове:

За това ще Ви кажа само едно. Количеството е важно, но не за сметка на качеството. Съчетаването на двете неща води до високи резултати …